Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας

Axinar
Axinar
Βι.Πα. Ωραιοκάστρου 1055
Θεσσαλονίκη 57013
Μακεδονία, Ελλάδα
Τηλέφωνο
2310 808159

Φαξ
2312 201020
Πληροφορίες
Επωνυμία: AXINAR BOILERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., Επωνυμία (ξενόγλωσσα): AXINAR BOILERS SINGLE MEMBER P.C., Διακριτικός Τίτλος: AXINAR BOILERS, Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα): AXINAR BOILERS, Νομική Μορφή: ΙΚΕ, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 166507704000, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801933291, Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 0 57013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κεφαλαιακές Εισφορές: €1.625.741,10, Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2022, Διαχειριστές: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Στοιχεία Εταίρων, Ονομ/νυμο: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ποσοστό Συμμετοχής: 100%

Φόρμα επικοινωνίας